Loading

Location

โครงการ You 3 Condo สามารถเข้าออกได้ 2 เส้นทาง

1. พหลโยธิน 34 (ซอยข้างโรงพยาบาลเมโย)
จากปากซอยประมาณ 1 กิโลมตร เลี้ยวซ้ายที่แยก 11 สำนักงานขายอยู่ซ้ายมือ
รถเมลล์สายที่ผ่าน  242634395963104126129177178185188206503512513524528545 

2. ประเสริฐมนูกิจ 2 (ซอยข้างโชว์รูมนิสสัน)
จากปากซอยเข้ามา 170 เมตร สำนักงานขายอยู่ขวามือ