OVERVIEW
......................................................................................................................................

YOU2 CONDO เป็นโครงการก่อสร้างที่พักอาศัย โดยมีแนวคิดที่สำคัญ ๆ คือ

แนวคิดที่ 1 คุ้มค่าแก่การอยู่ คุ้มค่าแก่การลงทุน ทางโครงการจึงเน้นก่อสร้าง condo ที่มีคุณภาพ ทุกขั้นตอนโดยเคร่งครัด อีกทั้งมีการการออกแบบโครงสร้างเพื่อรองรับแรงของแผ่นดินไหว รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ที่ครบถ้วนตามหลักวิศวกรรม จนถึงงาน Finishing ที่มีการตรวจสอบรายละเอียดอย่างครบถ้วน

แนวคิดที่ 2 คุ้มอยู่คุ้มลงทุน ที่ You2 Condo ทางเราได้ออกแบบห้องพักให้มีขนาดใหญ่คุ่มค่าการใช้พื้นที่ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ สระว่ายน้ำกลางแจ้งบริเวณ ชั้น2 ขนาด 20 เมตร เหมสะแก่การว่ายน้ำเพื่ออกกำลังกาย
Fitness มีอุปกรณ์ครบครัน

และห้องสมุด Free Wifi สำหรับลูกค้าที่อยากจะเปลี่ยนที่อ่านหนังสือ นัดประชุม หรือการพักผ่อน ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความแตกต่างและความคุ้มค่าสำหรับผู้อยู่อาศัยหรือผู่ที่ สนใจจะลงทุนโดยการขาย หรือให้เช่าในอนาคต

แนวคิดที่ 3 ส่ง เสริมที่อยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งปัจจุบันและในอนาคต โดยโครงการฯ จะคอยให้คำแนะนำ, บริการ, ดูแล ในทุกส่วนของโครงการฯ เท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ในทุกบทบาท รวมถึงการบริหารอาคารนิติบุคคลเมื่อผู้อยู่อาศัยต้องการและยินดี